background
Pravispoj.net, spajalica za katoličku i općenito kršćansku mladež
niste prijavljeni
prijavite se

Pravispoj.net - uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu "uvjeti")

1. Slaganje sa uvjetima
Sve vaše aktivnosti na stranici Pravispoj.net: korištenje usluga spajalice na stranici Pravispoj.net ili korištenje usluge Poznanik na stranici Pravispoj.net, i ostale aktivnosti koje su dostupne na stranici Pravispoj.net podliježu ovdje navedenim uvjetima. Uvjeti se mogu promijeniti bez posebne najave ili obavijesti. Korisnici usluga stranice Pravispoj.net podliježu ovim uvjetima bez obzira dali su upoznati s njima, a služba spajalice Pravispoj.net se obavezuje aktualni tekst uvjeta držati dostupnim na web stranici.

2. Opis usluge
Stranica Pravispoj.net pruža registriranim i neregistriranim korisnicima usluge upoznavanja, umrežavanja i dopisivanja u svrhu stjecanja takvog poznanstava i prijateljstva koje je usmjereno k sklapanju katoličkog braka. Usluge se ostvaruju preko web stranice Pravispoj.net i drugim putevima. Korisnikom se smatra svaka osoba koja je pomoću internet preglednika (engl. "web browsera") učitala bilo koju stranicu koja je dostupna na web domeni pravispoj.net te ju pregledala i/ili koristila za upisivanje podataka ili podatka bilo koje vrste. Registriranim korisnikom se smatra svaka osoba koja je bilo kakve osobne podatke upisala na stranici. Bilo kakva interakcija sa stranicom osim preko opće prihvaćenih web preglednika nije dopuštena.

3. Odgovorna osoba stranice Pravispoj.net
Odgovorna osoba stranice Pravispoj.net je svaka osoba kojoj je urednik stranice Pravispoj.net dao pismenim ili elektroničkim putem ovlasti ili odobrenje i upute za održavanja i praćenje rada stranice Pravispoj.net Odgovornom osobom se smatra i urednik stranice Pravispoj.net.

4. Uvjeti korištenja
Sa prihvaćenjem ovih uvjeta potvrđujete da imate najmanje 18 godina i da ste unijeli i da ćete u budućnosti unositi ažurirane, vjerodostojne i potpune podatke, uključujući podatke o vašem spolu, bračnom stanju, dobi i datumu rođenja.
Ukoliko odgovorna osoba stranice Pravispoj.net ima indiciju da vaši podaci nisu istiniti ili da nisu ažurirani tada Pravispoj.net ima pravo ukinuti ili ograničiti vaše članstvo i ima pravo odbiti ili ograničiti vam usluge stranice Pravispoj.net pri bilo kojem budućem ili u svim vašim budućim pokušajima uključivanja u usluge i aktivnosti stranice Pravispoj.net.

5. Politika privatnosti
Oblici komuniciranja u sklopu stranice Pravispoj.net su tekstovi, poruke, pisma, slike i video sadržaji (u daljnjem tekstu "poruke"). Privatne poruke su one uz koje je naznačen određeni primatelj koji je registrirani član spajalice Pravispoj.net; ako je pri tome data poruka od strane pošiljatelja poslana i na neki od javnih formi komuniciranja kao npr. forum, blog, grupe ili slično tada se ona ne smatra više privatnom, već javnom porukom. Pravispoj.net ovim se uvjetima obvezuje da privatne poruke neće davati na uvid trećim osobama, niti pravnim niti fizičkim. Pravispoj.net se obvezuje poduzeti tehničke mjere koje trebaju spriječiti treće osobe u pristupanju privatnim porukama, no ukoliko uslijed neželjenog hakerskog napada, špijuniranja mrežnog prometa ili neovlaštenog pristupanja osoba sa šiframa web servera na kojem se web stranica Pravispoj.net održava dođe do pregledavanja poruka od tih i drugih osoba, tada Pravispoj.net ne odgovara za tako nastalu eventualnu novčanu štetu za pošiljatelja i sve ostale uključene u tu poruku, također stranica Pravispoj.net ne odgovara za štetu nastalu za ugled ili zdravlje pošiljatelja i svih ostalih uključenih u tu poruku.

6. Naplata
Stranica Pravispoj.net se zasniva na dobrovoljnosti i volonterizmu te kao takva ne naplaćuje usluge koje pruža.

7. Vladanje korisnika
Svi korisnici stranice Pravispoj.net obvezuju se da će se pri korištenju usluga držati važećih zakona Republike Hrvatske.
Korisnici stranice Pravispoj.net se uz to obvezuju da neće koristiti usluge za slanje nasilnih i prijetećih poruka, poruka koje vrijeđaju, vulgarnih poruka, lančanih pisama, poruka kojima se krše autorska prava, poruka koje utječu na normalan rad stranice.
Ukoliko odgovorna osoba ima indiciju da kršite neku od ovih točaka, tada Pravispoj.net ima pravo ukinuti ili ograničiti vaše članstvo i ima pravo odbiti ili ograničiti vam usluge stranice Pravispoj.net pri bilo kojem budućem ili u svim vašim budućim pokušajima uključivanja u usluge i aktivnosti spajalice Pravispoj.net.

8. Odgovornost stranice Pravispoj.net
Nitko od odgovornih osoba stranice Pravispoj.net se ne može ni u kojem slučaju držati odgovornim za bilo kakvu štetnu posljedicu koja bi nastala iz poznanstva koje je stečeno ili obnovljeno ili produbljeno na stranici Pravispoj.net.
Odgovorna osoba stranice Pravispoj.net nema obvezu pratiti poruke koje se šalju kroz usluge spajalice Pravispoj.net, ali zadržava pravo da u slučaju indicije bez obavijesti ukloni bilo koji materijal koji nije u skladu s ovim uvjetima.
Osobe koje je urednik stranice Pravispoj.net izlistao kao Poznanike na djelu stranice istoimene usluge, stavljaju se na raspolaganje kroz tu usluge potpuno volonterski i na dobrovoljnoj bazi. Poznanikova namjera je da upozna svojeg prijatelja ili prijateljicu koji ima namjeru sklapanja katoličkog braka sa korisnikom stranice Pravispoj.net u svrhu ostvarenja istog. S obzirom na to da se stranica Pravispoj.net zasniva na dobrovoljnosti i volonterizmu, Poznanik ne može računati na ikakvu novčanu ili bilo koju drugu naknadu za svoj angažman. Poznanik se ne može ni u kojem slučaju držati odgovornim za bilo kakvu štetnu posljedicu koja bi nastala iz poznanstva koje je nastalo izravno ili neizravno posredstvom stranice Pravispoj.net Sve usluge stranice Pravispoj.net su registriranim i neregistriranim korisnicima ponuđene u dobroj namjeri, te se stranica Pravispoj.net, niti odgovorne osobe stranice Pravispoj.net ne mogu držati odgovornim za bilo kakvu nastalu štetu korištenjem istih.

background
© www.pravispoj.net; kontakt